Skip to main content

Międzyświetlicowy Konkurs plastyczno-techniczny pt

Międzyświetlicowy Konkurs plastyczno-techniczny pt. „Upominek dla Mamy”

19 maja 2023r. w świetlicy szkolnej  miał miejsce XXIII Międzyświetlicowy Konkurs plastyczno-techniczny pt. „Upominek dla Mamy”. Wzięli w nim udział uczniowie ze świetlic, z 11 kieleckich szkół podstawowych. Oto nazwiska laureatów: Hanna Wójcik SP nr 8, Maria Piotrowska-Wójcik SP nr 39, Alicja Oracz SP nr 25 i Lalak Vitalina SP nr 18. Serdecznie gratulujemy wszystkich młodym i […]

Wyniki Sprawdzianu 2015

W tym roku uczniowie po raz pierwszy pisali Sprawdzian szóstoklasistów w nowej formule. Część pierwsza obejmowała zadania z języka polskiego i matematyki, część druga sprawdzała znajomość języka obcego (uczniowie naszej szkoły pisali z języka angielskiego). Wyniki uzyskane przez uczniów z pierwszej części Sprawdzianu (osobno z języka polskiego i z matematyki) i z drugiej części podane są […]

Znamy wynik Sprawdzianu 2015

Znamy już wyniki Sprawdzianu szóstoklasistów! Uczniowie naszej szkoły uzyskali średni wynik 72% z I części Sprawdzianu (język polski i matematyka) i 81% z II części (język angielski). Wyniki ogólnopolskie to 67% z I części i 78% z II części, zaś średni wynik w województwie świętokrzyskim wynosi: 65% z I części i 76% z II części. Uzyskany wynik  z I części plasuje […]

Wyniki Sprawdzianu w skali staninowej

Rozkład punktów w dziewięciostopniowej skali staninowej na sprawdzianie w latach 2003 – 2014. Kolorem żółtym zaznaczono wyniki uzyskane przez uczniów naszej szkoły. stanin 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9 najwyższy 32,9-39,0 31,3-39,5 33,9-39,2 31,4-39,0 31,8-39,5 31,0-38,0 27,8-35,7 30,0-37,7 30,3-37,0 28,1-36,2 30,2-37,2 31,4-37,7 8 bardzo wysoki 31,4-32,8 29,0-31,2 32,4-33,8 […]

Sprawdzian 2015

W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 Sprawdzian Szóstoklasistów zostanie przeprowadzony w zmienionej formule. Odbędzie się 01.04.2015r. o godzinie 9.00. Dokładne informacje można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi,  Centralnej komisji Egzaminacyjnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej można obejrzeć film instruktażowy, film instruktażowy o sposobie nanoszenia odpowiedzi i zapoznać się z […]