Skip to main content

Szkolny konkurs plastyczny “Wiosenne barwy”

Regulamin konkursu CELE KONKURSU pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników; wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej; wyrabianie poczucia estetyki; inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki; popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;  WARUNKI UCZESTNICTWA: Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I – III Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny […]

Konkurs “Kartka bożonarodzeniowa”

Świetlica szkolna zaprasza uczniów z klas I – III do udziału w konkursie plastyczno – technicznym  “Kartka bożonarodzeniowa” (technika dowolna, format A-5). Prace należy dostarczyć do świetlicy do dnia 09.12.2015 r. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy. Kartki zostaną przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy. Autor: Marzena Zachariasz