Skip to main content

Obchody Dnia Patrona w roku 2015 okiem uczestniczk...

Niedawno obchodziliśmy Dzień Patrona naszej szkoły. Obchodzimy go każdego roku. Jest on świętem naszej szkoły. Z tej to okazji w dniu 15.05.2015 roku odbył się uroczysty apel, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele. Na początku pani dyrektor Dorota Mętrak powiedziała kilka słów o działalności Ireny Sendlerowej. Następnie klasy I-III obejrzały spektakl pt. “Życie pod jabłonką […]

Obchody Dnia Patrona okiem uczestniczki

Dnia 9 maja 2014 r. w naszej szkole, noszącej imię Ireny Sendlerowej odbyło się święto patrona. Ten dzień rozpoczęliśmy w klasach, na spotkaniach ze swoimi wychowawcami. Odbyły się tam zajęcia poświęcone przypomnieniu postaci patronki, jej odwagi w niesieniu pomocy innym, bezinteresowności i godnemu naśladowania poświęceniu. Klasy młodsze w tym czasie oglądały fragmenty filmu o Irenie […]

Harmonogram obchodów Dnia Patrona

Uroczystości odbędą się dnia  9 maja 2014 r. w godz.  8.00 – 11.00. Serdecznie zapraszamy Rodziców do wzięcia udziału w obchodach.   L.P. Czas Wydarzenie Miejsce Odpowiedzialni   1.   8.00 – 8.45   Spotkania z nauczycielami –          Lekcja wychowawcza na temat                          ,, Dlaczego Irena Sendlerowa jest patronką naszej szkoły?”     Wyznaczone sale lekcyjne […]

II edycja konkursu literackiego poświęconego Ireni

Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat / Irena Sendlerowa/   Dyrekcja, nauczyciele języka polskiego oraz opiekunowie gazetki „Szkolne co nieco” ogłaszają II edycję konkursu literackiego dla uczniów klas III – VI Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach na opowiadanie, list, wiersz dotyczący życia i działalności Patronki naszej szkoły – Ireny Sendlerowej. Prace należy przesłać e-mailem […]

Irena Sendlerowa

Irena Sendlerowa urodziła się 15 lutego 1910 roku w Warszawie. Jej ojciec, Stanisław Krzyżanowski, był lekarzem, który leczył chorych niezależnie od religii, narodowości czy statusu społecznego. Był mocno zaangażowany w działalność społeczną, przesiąknięty tradycjami polskiej demokratycznej lewicy. Brał udział w rewolucji 1905 roku, należał też do PPS. Swoje dzieciństwo Irena Sendlerowa, ze względu na stan […]

Nowy Patron SP 19

W roku szkolnym 2009/10  Dyrekcja SP 19 oraz Rada Pedagogiczna podjęły decyzję (i Uchwałę) o konieczności dokonania wyboru nowego patrona naszej szkoły. 10 maja 2010 r. odbyły się wybory patrona SP 19. Zdecydowaną większością głosów zwyciężyła kandydatura Ireny Sendlerowej. Uroczystość nadania imienia odbędzie się 23 listopada 2012 r.

Procedura wyboru patrona szkoły

Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy, nieuzasadniony. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany. Przy wyborze społeczność szkolna (rodzice, uczniowie, nauczyciele) muszą kierować się rangą szkoły i rolą, jaką odgrywa w środowisku. Imię szkoły – patron powinno/powinien nawiązywać do historii lub współczesności Kielc lub Polski, osiągnięć, ważnych kart […]