Rodzice uczniów , którzy nie złożyli jeszcze uzupełnionych kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 proszeni są o złożenie kart do dnia 06.09.2019 r.