SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS 0-VIII
(oprócz klas IV)
9.09.2019 r. (poniedziałek) godz. 17.00 – spotkanie rodziców (opiekunów) uczniów z wychowawcami klas (oprócz klas IV) w salach lekcyjnych: