Komunikat MEN w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.