Kartę godzin ponadwymiarowych proszę pobrać i wypełnić elektronicznie, a następnie wysłać do piątku 20 marca na adres szkp19@interia.pl.