Propozycje zajęć świetlicowych od 30 III: zajęcia umuzykalniające, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczno-techniczne, edukacja na wesoło.