Skip to main content

Informacje o obiadach

Informacje o obiadach  Opłata za obiady w miesiącu maju wynosi: 15 dni x 4,50 zł = 67,50 zł Termin płatności za obiady do dnia 26.04.2022` r. (wtorek). Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto : ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397  do 26.04.2022  pieniądze powinny być na koncie szkoły […]