SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VIII
9.05.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00 – obowiązkowe spotkania rodziców/opiekunów uczniów klas I – VIII z wychowawcami