Skip to main content

Regulamin stołówki szkolnej.

Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach § 1. Podstawa prawna Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). § 2. Postanowienia ogólne 1.W szkole działa stołówka prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, w której wydawane są obiady przygotowywane […]