Zaktualizowana procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych na prośbę rodzica, zwalniania uczniów z powodu złego samopoczucia oraz usprawiedliwiania nieobecności.