Skip to main content

Informacje o obiadach

Informacje o obiadach  Opłata za obiady za miesiąc grudzień wynosi: 16 dni x 4,50 zł = 72,00 zł Termin płatności za obiady do dnia 25.11.2022` r. (piątek). Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto : ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397  do 25.11.2022  pieniądze powinny być na koncie szkoły […]

Roboty edukacyjne PHOTON

Roboty edukacyjne PHOTON

Laboratoria Przyszłości zawitały do świetlicy z robotem edukacyjnym PHOTON. Nasi wychowankowie dowiedzieli się czym jest sztuczna inteligencja,  jak działa i jak ją wykorzystać. Z pomocą aplikacji multimedialnej i tabletu uczniowie tworzyli programy, które nadawały robotowi Photon określony kierunek, dźwięk i kolor. Największe emocje wzbudzały wyścigi robotów,  tor przeszkód I zabawa “Raz, dwa,  trzy Photon patrzy”. […]

Imiona dla Photona

Lekcja z Photonami

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła została doposażona w cztery roboty edukacyjne – Photony. Pierwsze lekcje z programowania już za nami. Uczniowie bardzo aktywnie w nich uczestniczyli, chętnie współpracowali z robotami i wykazali się dużą kreatywnością. 
Uczniowie zapoznali się z Photonami i zaprzyjaźnili z nimi. Postanowiliśmy, że roboty mieszkające w naszej szkole powinny mieć swoje własne imiona. W związku z powyższym ogłaszamy konkurs pt. “Imiona dla Photona”.