19.12.2022 r. (poniedziałek) odbędą się obowiązkowe spotkania rodziców/opiekunów uczniów z wychowawcami.
Przydział sal na spotkania można zobaczyć w dalszej części artykułu.