23.01.2023 r. (poniedziałek) godz. 16.30 – obowiązkowe spotkanie rodziców/opiekunów uczniów klas I – III z wychowawcami w salach lekcyjnych: