W dalszej części artykułu znajdują się zasady i terminarz rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2023/2024.