Uczniowie podczas pisania

Nasi ósmoklasiści po raz trzeci w tym roku szkolnym przystąpili do próbnych egzaminów.
To już ostatnia próba przed egzaminami, do których uczniowie przystąpią w dniach 23-25.05.2023 r.