Wystawa prac uczniów

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie na ,,Najpiękniejszą Figurkę Leprikona’’
organizowanym prze Sp nr 5 w Kielcach w ramach irlandzkiego święta Dnia Świętego Patryka.