Rodzice uczniów, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 proszeni są o wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie jej do świetlicy szkolnej do dnia 19 maja 2023 r. Druk Karty zgłoszenia można pobrać w świetlicy lub ze strony internetowej szkoły (zakładka świetlica). Kierownik świetlicy   Marzena Zachariasz Karta zgłoszenia do świetlicy […]