Rodzice uczniów, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2024/2025 proszeni są o wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie jej do świetlicy szkolnej do dnia 30 kwietnia 2024 r.