W dniach 28 IX – 02 X obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Tydzień Tabliczki Mnożenia.

Na lekcjach matematyki uczniowie ćwiczyli swoje umiejętności rachunkowe: grając  w BINGO, rozwiązując ćwiczenia interaktywne, wypełniając karty pracy.

Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły mogli sprawdzić swoją znajomość tabliczki mnożenia, rozwiązując wylosowane pytania.

Na lekcjach matematyki odbył się konkurs w aplikacji Kahoot, z pytaniami o różnym stopniu trudności. Najlepsi uzyskali tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. 

Odbył się również konkurs matematyczno – logiczny on-line w ramach ŚTDM. Udział w nim wzięło 11 uczniów, 1 rodzic oraz 4 nauczycieli. Do finału awansowali Gabriel Gładysz z II a oraz p. Renata Kubicka.

Gratulujemy wszystkim Ekspertom i zapraszamy do udziału w Światowym Tygodniu Mnożenia 2021.

Autor: A. Spurek