Instrukcja przeprowadzania rozmowy indywidualnej z nauczycielem w aplikacji TEAMS (np. podczas dnia “otwartej szkoły”) znajduje się  poniżej (plik .pdf)

Instrukcja dla rodziców-dzień otwarty