11 listopada 1918 r., po latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Walka o niepodległość silnie wpisywała się w codzienność tych, którzy ciężko pracowali, uczyli się, dbali o rozwój gospodarki i życia społecznego, częstokroć będąc z tego powodu szykowanymi, aresztowanymi i prześladowanymi. Starania o niepodległość naznaczone są również trudem
i pracą Polaków na emigracji, którzy tak wytrwale kultywowali polskość, rozwijając z myślą o niej myśl polityczną czy polską kulturę.

Polska powstała w chwili klęski zaborców w I wojnie światowej. 11 listopada dekretem Rady Regencyjnej Józef Piłsudski otrzymał naczelne dowództwo nad wojskiem. Trzy dni później gremium to rozwiązało się, przekazując Naczelnikowi pełnię władzy nad odbudowującym się państwem.

11 listopada przypada Święto Niepodległości, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. Zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r. – a następnie przywrócone ustawą
z dnia 15 lutego 1989 r.

Zapraszamy uczniów klas IV – VIII do udziału w konkursie historycznym, dotyczącym Święta Niepodległości.

Pod poniższym linkiem znajduje się quiz, który będzie aktywny od dziś do 11 listopada 2020 r. godz. 23.59. Do zdobycia punkty dodatnie z zachowania. Osoby z najlepszym czasem mogą liczyć również na pozytywną ocenę z historii. Powodzenia!!!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xsmM6omKLUW4HRV1PaPm0pjX-Rjcr7xMjQyOVaQqaAdUQVU0QkJXT0VWQVlQQlM4UU5CTTBDMUFXTy4u

Opracowanie: Samorząd Uczniowski we współpracy z Panią Moniką Kowalik