– informacje o tegorocznej edycji

18 marca 2021r. odbędzie się w naszej szkole jubileuszowa XXX edycja
Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Konkurs w 2021r. odbędzie się w zależności od sytuacji epidemiologicznej w wersji papierowej /tradycyjnej/ lub elektronicznej.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na konto Rady Rodziców z dopiskiem:
Kangur Matematyczny, imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 15 1020 2629 0000 9402 0314 5786.

  • kwota wpisowego – 10,00 zł
  • termin wpłaty: do 27 stycznia 2021r.
  • zgłaszamy chętnych uczniów do nauczycieli matematyki i wychowawców klas II-III do 27 stycznia 2021r. przez e-dziennik
  • do nauczycieli matematyki i wychowawców  klas młodszych dostarczamy również zgody rodziców/opiekunów  na udział dziecka w konkursie. Zgody są dostępne na stronie:
    https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

W razie kontynuacji zdalnego nauczania zgody należy dostarczyć do szkoły – przekazać do sekretariatu.

Każdy z uczestników Konkursu Kangur Matematyczny 2021 otrzyma upominek – jeden z wariantów układanki przestrzennej w formie breloczka. Najlepsi otrzymają dyplomy i nagrody.

Zachęcamy do wzięcia udziału.