Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów do udziału w Szkolnym Dniu Europejskim. Każdy, kto znajdzie dwie ciekawostki o dowolnym kraju europejskim i prześle na adres specjalista5c@gmail.com lub a.bilmansp19@gmail.com
do czwartku 28 stycznia, otrzyma +5 punktów z zachowania. Wszystkie ciekawostki zostaną następnie zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej.