Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej

Rodzice zainteresowani zapisem dzieci do świetlicy na rok szkolny 2021/2022 proszeni są o wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie jej do sekretariatu Szkoły do dnia 09 kwietnia 2021 r.

Druk karty zgłoszenia do pobrania znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Karta zgłoszenia dostępna jest również w sekretariacie szkoły.

Kierownik świetlicy  Marzena Zachariasz