Tytuł/nazwa innowacji: WESOŁA ORTOGRAFIA

Autor: URSZULA PIASECKA

Rodzaj innowacji: ORGANIZACYJNO-METODYCZNA

Etap edukacyjny: I (KLASY I-III)

Planowany termin realizacji: III 2021 – V 2024

Opis innowacji:
Innowacja „Wesoła ortografia” jest odpowiedzią na problemy z opanowaniem zasad ortografii oraz wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego. Celem jest opanowanie przez uczniów umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy z uczniem z wykorzystaniem zabaw, gier, rebusów, krzyżówek i łamigłówek oraz ciekawych pomocy dydaktycznych.