Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty znajdują się w pliku .pdf: Wytyczne_CKE,_MEiN_i_GIS_dotyczące_organizowania_i_przeprowadzania_egzaminów_w_2021_r