Zobacz życzenia przesłane przez Patrol Szkolny Straży Miejskiej

https://drive.google.com/file/d/1tffH6CZde1HuCRoShVcS3-kfN-PIVoQV/view?usp=sharing