Dziękujemy Pani Alicji Barańskiej z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Kielcach za przeprowadzenie dyżurów i porad dla uczniów w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021. Chętnych rodziców, których dzieci brały udział w spotkaniach z doradcą w dniach: 6.10.2020 r., 13.10.2020 r., 20.10.2020 r., oraz spotkaniach online 27.10.2020 r., 3.11.2020 r. , 10.11.2020 r. , 27.11.2020 r. , 8.06.2021 r., 9.06.2021 r.,15.06.2021 r., 16.06.2021 r., 22.06.2021 r., 23.06.2021 r., zapraszamy do spotkania z doradcą na terenie szkoły oraz MZPPP w Kielcach , podczas którego będą mogli Państwo omówić  wnioski  i otrzymać wskazówki odnośnie wyboru szkoły ponadpodstawowej waszego dziecka.

Zapraszamy do kontaktu z Panią Alicją pod numerem telefonu 41-36-76-728 wew.206.

(Możliwość spotkania również w miesiącu lipcu 2021).