Poniżej znajdują się wybrane prace wykonane przez naszych uczniów na zajęciach z informatyki podczas nauczania zdalnego.

Autorami prac są uczniowie klas: 4a, 4b,  6a, 7a, 7b.

Link do padletu z wybranymi pracami

Autorzy: J. Wielicka, A. Spurek, R. Kubicka