Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

Regulamin stołówki 2021

Procedury stołówka 2021

Karta zapisu na obiady (wersja docx)

Karta zapisu na obiady (wersja pdf)