KONKURS PLASTYCZNY

 

Świetlica szkolna zaprasza uczniów klas 1 – 3 do udziału w konkursie  plastycznym pt.:

            ,,Moje wspomnienia z wakacji”

Format prac: A-4

Technika wykonania: dowolna

Termin oddania prac: dn. 01.10.2021r.(należy dostarczyć nauczycielom świetlicy)

Warunki uczestnictwa: prace należy opatrzyć metryczką(imię, nazwisko, klasa)

 

Nagrody:

Nauczyciele świetlicy wyłonią zwycięzców.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do 08.10.2021 r.

 

KONKURS PLASTYCZNY1 (1)