Drodzy Rodzice

Nasza szkoła się zmienia. W miarę możliwości wspieramy remonty pomieszczeń oraz dofinansowujemy zakup pomocy dydaktycznych. Obecnie konieczna jest wymiana podłóg na korytarzach oraz w sali gimnastycznej w celu poprawy jakości funkcjonowania i bezpieczeństwa uczniów.  Dzięki Państwa wpłatom możemy współorganizować konkursy szkolne poprzez min. zakup nagród, a więc zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy także wydarzenia sportowe, zabawy, dyskoteki oraz festyn szkolny.
Pilna potrzeba remontowa, służąca przede wszystkim zwiększeniu bezpieczeństwa poruszania się uczniów w ciągach komunikacyjnych, zmusza nas do zwrócenia się z prośbą do Rodziców o wsparcie finansowe tej inicjatywy.
Mamy nadzieję, że zostanie ona przyjęta ze zrozumieniem.

Pozdrawiamy i dziękujemy w imieniu Rady jak i Dzieci

                                                                     Rada Rodziców SP19

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 19

Ireny Sendlerowej w Kielcach

15 1020 2629 0000 9402 0314 5786

tytułem: wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka + klasa

Wpłata za pierwsze dziecko wynosi 40 zł, natomiast drugie i każde kolejne wynosi 30 zł.