Trwają konsultacje społeczne w formie ankiety w ramach prac nad opracowaniem „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+”.

Strategia Promocji Miasta Kielce - grafika

 

W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+”. Jej celem jest przedstawienie podstawowych kierunków promocji Kielc w perspektywie czasowej 2030+ oraz nakreślenie długoterminowego katalogu skutecznych i nowoczesnych metod oraz narzędzi marketingu terytorialnego. Strategia będzie także przewodnikiem kształtowania marki miasta oraz inspiracją dla mieszkańców i innych grup docelowych do działań promocyjnych i budowania pozytywnego wizerunku Miasta Kielce.

Jednym z podstawowych założeń prac nad Strategią jest umożliwienie jej współtworzenia każdemu mieszkańcowi Kielc i innym zainteresowanym osobom poprzez wykorzystanie modelu eksperckiego i partycypacji społecznej, a także zastosowanie różnych metod badawczych. Tylko tego typu podejście umożliwi stworzenie dokumentu wiarygodnego, który będzie oddawał prawdziwy charakter miasta.

Anonimowa ankieta online jest zamieszczona w terminie do 11.10.2021 r. na platformie Idea Kielce (https://konsultacje.kielce.eu/konsultacje-spoleczne-strategia-promocji.html). Link do ankiety znajduje się na stronie internetowej Miasta Kielce pod adresami www.um.kielce.pl/promocja i www.kielce.eu/promocja, a także

po zeskanowaniu poniższego qr-kodu.

 

 

Dariusz Detka

Dyrektor

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Kielce