Nasz poczet wśród najlepszych w 10 Międzyszkolnym Turnieju Pocztów Sztandarowych.

Gratulacje 🏆

Autor: Jarosław Januchta