– informacje o tegorocznej edycji

17 marca 2022r. odbędzie się w naszej szkole XXXI edycja
Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na konto Rady Rodziców z dopiskiem:
Kangur Matematyczny, imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 15 1020 2629 0000 9402 0314 5786.

  • kwota wpisowego – 12,00 zł
  • termin wpłaty: do 4 lutego 2022r.
  • zgłaszamy chętnych uczniów do nauczycieli matematyki i wychowawców klas II-III do 4 lutego 2022r.
  • do nauczycieli matematyki i wychowawców  klas młodszych dostarczamy również zgody rodziców/opiekunów
    na udział dziecka w konkursie. Zgody są dostępne na stronie:
    https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

Każdy z uczestników Konkursu Kangur Matematyczny 2022 otrzyma zabawkę logiczną Zaplątany Kangurek.
Najlepsi otrzymają dyplomy i nagrody.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

plakat promujący tegoroczną edycję konkursu

Autor: Renata Kubicka