Uwaga

W dniach 2 lutego (dla klas I-III) i 3 lutego (klasy IV-VIII) od godziny 17.00 odbędą się obowiązkowe spotkania rodziców z wychowawcami klas (wywiadówki semestralne). Spotkania odbędą się zdalnie za pośrednictwem platformy Teams.

 

wicedyrektor szkoły

Andrzej Kosierkiewicz