Uwaga rodzice!

Dni od 23 grudnia 2015 r. do 3 stycznia 2016 r. są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych. Zwracamy się z prośbą do rodziców o zapewnienie w tych dniach opieki dzieciom.
Szkoła zapewnia opiekę świetlicową:

24 grudnia (Wigilia) i 31 grudnia (Sylwester) w godz. 7.00 – 13.20;

23, 28, 29, 30 grudnia 2015 r. w godz. 7.00 – 16.30.

Autor: Andrzej Kosierkiewicz