W dniach 22-24 marca 2022 r. uczniowie klas ósmych pisali próbne egzaminy ósmoklasisty z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki.

Już po raz drugi w tym roku szkolnym mieli szansę sprawdzić się przed czekającymi ich w maju egzaminami.