W dniach 25 i 26 marca 2022 r. uczniowie klas V, VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach  członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wzięli czynny udział w zbiórce żywności organizowanej przez kielecki Caritas.

Ww. organizacja pozyskuje rocznie 20-25 ton  produktów, z których przygotowywane jest ponad 3 tys. paczek dla osób ubogich. Trafiają one do rodzin wielodzietnych, samotnych, starszych, a także bezdomnych. Zbiórka ma zakres ogólnopolski i organizowana jest  pod nazwą „Tak, pomagam”.

W ostatni weekend w akcji wzięło udział 12 uczniów naszej szkoły . Towarzyszyło im troje nauczycieli. Bardzo dziękujemy za otwartość, wrażliwość na potrzeby innych oraz chęć dzielenia się czasem wolnym. Zachęcamy innych do włączenia się w kolejne zbiórki.

 

 

Edyta Domagała