Konkurs rozstrzygnięty!!!

Mistrzyniami zostały:

Natalia Nogalska – uczennica klasy V B

oraz

Jaśmina Szrek – uczennica klasy V C

Konkurs trwał 8 tygodni. Główne cele konkursu to:

 1. Popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego kręgu młodzieży.
 2. Wzbogacenie słownictwa matematycznego.
 3. Kształtowanie pojęć matematycznych.
 4. Oswajanie z różnymi, równoważnymi definicjami tych pojęć.
 5. Kształcenie umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników matematycznych i innych źródeł informacji.
 6. Wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem zadań i poleceń matematycznych.
 7. Rozwijanie umiejętności:
 • logicznego myślenia,
 • przeprowadzania rozumowań
 • spostrzegawczości,
 • odkrywania reguł i prawidłowości,
 • stosowania poprawnych uogólnień,
 • dokonywania analizy i syntezy.

Gratulujemy wszystkim, którzy wytrwali do końca:)

Autor: Renata Kubicka