NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru
na rok szkolny 2022/2023

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta
Kielce prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru w terminach określonych
w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia
26 stycznia 2022 roku.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

Uczniowie kończący szkoły podstawowe składają wniosek do wybranych szkół
ponadpodstawowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej
https://kielce.e-omikron.pl/

Szczegółowe informacje można przeczytać tutaj: KANDYDAT – informacja o naborze