Uwaga rodzice

Dni 2 i 3 maja (poniedziałek-wtorek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole.

W dniu 2 maja opiekę dzieciom zapewnia świetlica szkolna w godzinach 7.00-16.30.

 

Wicedyrektor szkoły

Andrzej Kosierkiewicz