W dniach 11, 12, 13 maja 2022 r. w naszej szkole odbyły się próbne egzaminy siódmoklasistów: z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Forma testu i czas trwania egzaminu były zbliżone do egzaminu ósmoklasisty:

-j.polski-120 minut,

-matematyka -100 minut,

-j.angielski-90 minut.

Uczniowie rozwiązywali różne typy zadań i samodzielnie wypełniali kartę odpowiedzi. Mieli możliwość sprawdzić się przed czekającym ich w przyszłym roku egzaminem ósmoklasisty.

 

 

Autor: J. Wielicka