Poniżej zamieszczamy informację nadesłaną ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego:

“W związku z przeprowadzoną akcją dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem do gminnych punktów dystrybucji w załączaniu broszura informacyjna opracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, oraz wykaz miejsc wydawania tabletek jodku potasu na terenie województwa świętokrzyskiego”.

WYKAZ MIEJSC WYDAWANIA TABLETEK

BROSZURA INFORMACYJNA