Drodzy uczniowie,

zachęcamy do udziału w zbiórce w ubrań zimowych dla dzieci, które zostały na Ukrainie.

Zbierane są:

  • ciepła odzież dziecięca w dobrym stanie,
  • dziecięce buty zimowe,
  • koce, śpiworki dziecięce.

Dary można przynosić do szkoły do 10 XI 2022 r.

Organizatorem akcji jest Fundacja Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek”. Jest to działanie podjęte na prośbę Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej, która jest głównym odbiorcą pomocy humanitarnej dotyczącej wsparcia zbiórki zimowych ubrań dla dzieci, które zostały na Ukrainie.

W akcję włącza się społeczność Kieleckiego Parku Technologicznego.  Zebrane dary będą przetransportowane bezpośrednio do Lwowa przez pracowników Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych. Pracownicy Caritas będą dzielić otrzymaną pomoc na mniejsze transporty i przekazywać je w głąb Ukrainy.

 

Plakat promujący zbiórkę ubrań zimowych dla dzieci, które zostały na Ukrainie

Autor: J.Wielicka