Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, o naszych najbliższych zmarłych. W tym dniu zapalamy znicze pamięci na ich grobach. Święto Zmarłych to również pamięć o tych, którzy polegli w obronie ojczyzny, pamięć o samotnych żołnierskich grobach i miejscach pamięci o bohaterach.
W tych szczególnych dniach uczniowie SP 19 w Kielcach włączyli się w akcję MEN „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest, aby młodzi ludzie pielęgnowali pamięć o bohaterach naszej wolności. W ramach akcji podjęto w szkole szereg działań. Jednym z nich było posprzątanie, zapalenie zniczy, złożenie wiązanek kwiatów przez uczniów w ważnych miejscach pamięci na kieleckich  cmentarzach oraz przed pomnikiem członków AK i AS NSZ poległych podczas zamachu na agenta gestapo Franza Witka w dniu 15 czerwca 1944 r. którym nasza szkoła opiekuje się co roku.

Autor: Monika Kowalik