2 listopada br. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyły się spotkania ósmoklasistów, świetliczaków z klas 1-3 oraz czwartoklasistów z…saperem – p. Mateuszem Kwiatkiem, założycielem Muzeum Wyposażenia Wojskowego 1939 – 1945, pełnomocnikiem Koła 4. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w Kielcach.

Podczas spotkania nasz gość opowiadał o trudnej, bo niebezpiecznej pracy sapera. Przestrzegał uczniów przed zagrożeniami, jakie stwarzają niewybuchy i niewypały – pozostałości z czasów II wojny światowej. Udzielił także kilka cennych wskazówek, jak należy postępować, gdy się znajdzie ww. przedmioty.

Pan Mateusz Kwiatek od najmłodszych lat kolekcjonuje militaria, niektóre z nich zaprezentował uczniom naszej szkoły, poinstruował, do czego służyły w czasie wojny, opowiedział kilka ciekawych historii związanych z eksponatami. Dla dzieci i młodzieży ważne było to, że nie tylko mogli obejrzeć prezentowane zbiory, ale także wziąć je do ręki, np. skorupę niemieckiej miny przeciwpiechotnej, granat, oryginalne manierki wojskowe „Kokos”, przymierzyć np. kask żołnierski, plecak marszowy „sierściuch” czy zobaczyć, jak Niemcy przekazywali sobie informacje z placu boju za pomocą telefonu polowego z 1944 r. Największą jednak atrakcję stanowiła syrena alarmowa i jej przejmujący dźwięk.

Uczestnicy spotkań zadawali wiele pytań naszemu gościowi, na które on chętnie odpowiadał. Uczniowie byli zainteresowani nie tylko pracą sapera, a też jego życiem osobistym. Podziękowali panu Mateuszowi gromkimi brawami oraz skromnym upominkiem. Na pewno spotkanie z saperem na długo pozostanie w ich pamięci.

Organizatorzy wydarzenia: nauczyciele świetlicy, bibliotekarz szkolny