W ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości szkoła wyposażona została w multimedialną
pracownię językową Sensolab Multiplex Digital. Na zajęciach języka angielskiego uczniowie klasy 6b i 8c rozwijali sprawność rozumienia ze słuchu oraz mówienia z wykorzystaniem interaktywnego oprogramowania. Umożliwia ono swobodny i głośny trening wymowy oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w języku obcym, wpływając na jakość i efektywność zajęć.

Autor: Anna Frankowska